GNP là gì? Chia sẻ về cách tính và phân loại GPN hiện nay

GNP là một thuật ngữ được sử dụng nhiều trong nghiên cứu kinh tế vi mô. Vì thế khi nói đến GNP là gì? sẽ có khá nhiều người cảm thấy không hiểu lắm về nó. Cũng như cách tính và chỉ số này có ý nghĩa như thế nào? Hôm nay chuyên mục tài chính xin chia sẻ kiến thức cho mọi người cùng hiểu.

GNP là gì – Giải đáp

GNP ( Gross Domestic Product ) là tổng số sản phẩm quốc dân hay số lượng tổng sản phẩm quốc gia. Chỉ số này dùng để đo lường tổng giá trị thị trường của các loại hàng hóa, dịch vụ cuối cùng được sản xuất bằng yếu tố sản xuất của mỗi quốc gia trong thời gian cụ thể, thông thường sẽ là 1 năm.

GNP là gì - Giải đáp

Hiểu đơn giản hơn GNP là tổng giá trị bằng tiền của các loại sản phẩm cuối cùng với dịch vụ mà công dân của một quốc gia trong một khoảng thời gian sản xuất ra.

GNP có những loại nào

– GNP danh nghĩa (GNPn)

Là chỉ số đo lường tổng số lượng sản phẩm quốc gia sản xuất ra được trong một thời kỳ, theo mức  giá hiện hành là giá cả của cùng kỳ. Yếu tố lạm phát sẽ không được tính vào đây. Chỉ số GNP được nhiều nhà hoạch định kinh tế dùng khi nghiên cứu mối quan hệ tài chính, ngân hàng.

– GNP thực (GNPr)

Là chỉ số đo lường tổng sản phẩm quốc dân sản xuất trong một thời kỳ nhất định, tính theo giá cố định ở thời kỳ được lấy làm gốc, chỉ số này được dùng khi cần phân tích tốc độ tăng trường kinh tế của một quốc gia.

Công thức tính chỉ số GPN

Tính GNP theo tổng sản phẩm quốc nội

GDP : GNP = GDP + thu nhập ròng từ nước ngoài

Trong đó: Thu nhập ròng từ nước ngoài = Thu nhập từ các yếu tố xuất khẩu – Thu nhập từ các yếu tố nhập khẩu.

Cách tính trực tiếp trong 1 năm

GNP = (X – M) + NR + C + I + G

Trong đó:

– X: Là sản lượng kim ngạch xuất khẩu ròng dịch vụ.

– M: Sản lượng kim ngạch nhập khẩu ròng dịch vụ.

– C: Chỉ số chi phí tiêu dùng cá nhân.

– NR: Thu nhập ròng từ các tài sản tại nước ngoài.

– G: Chỉ số chi phí tiêu dùng của nhà nước.

– I: Tổng mức đầu tư cá nhân quốc nội.

Bản chất thực của GNP là gì?

GNP biểu thị đầy đủ những loại hàng hóa, sản xuất ra trong nền kinh tế, được nhà nước cấp phép hoạt động bán trên thị trường. Thế nhưng vẫn có một số sản phẩm mà GNP không biểu thị được. Thí dụ sản phẩm được sản xuất, bán trong nền kinh tế ngầm.

Bản chất thực của GNP là gì?

GNP cộng nhiều sản phẩm lại với nhau thành chỉ tiêu duy nhất về giá trị của hoạt động kinh tế. GNP sẽ dùng giá thị trường để thực hiện điều đó bởi giá thị trường phản ánh thực giá trị của hàng hóa.

GNP gồm các loại hàng hóa hữu hình như: xe cộ, thực phẩm, quần áo, dịch vụ vô hình như khám bệnh, thẩm mỹ, ….

GNP gồm các hàng hóa, dịch vụ được sản xuất trong một thời kỳ hiện tại. Nó không gồm các giao dịch liên quan tới hàng hóa, được sản xuất ở quá khứ.

GNP bao gồm các giá trị của hàng hóa, dịch vụ sau cùng, không tính giá trị của hàng hóa qua trung gian. Nếu hàng hóa qua trung gian được mang vào để sản xuất ra sản phẩm thì sẽ không được đưa ra dùng mà đưa vào hàng tồn kho để bán trong tương lai. Do đó, lúc này hàng hóa trung gian được coi là hàng hóa cuối cùng, vẫn được tính vào GNP.

GNP phản ánh giá trị sản xuất thực hiện ở khoảng thời gian nhất định đó có thể là 1 năm hay 1 quý. GNP phản ảnh chính xác lượng chi tiêu hay thu thập trong thời kỳ đó.

Các yếu tố sản xuất của quốc gia bất kỳ dù có tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh ở bất cứ đâu trên thế giới. Lúc này kết quả tạo ra cũng tính vào GNP của nước đó.

Ý Nghĩa của chỉ số GNP là gì đối với nền kinh tế

Trong nền kinh tế vĩ mô của quốc gia thì chỉ số GNP có ý nghĩa vô cùng quan trọng đó là:

GNP là thước đo chuẩn để đánh giá sự phát triển kinh tế của quốc gia. Chỉ số này là tổng giá trị tính bằng tiền của sản phẩm, dịch vụ cuối cùng mà công dân trong nước làm ra trong thời gian.

Chỉ số GPN còn cho biết quy mô thu nhập, mức sống của người dân trong một quốc gia. Khi nghiên cứu GNP theo mức giá cố định, các nhà kinh tế sẽ nắm được rõ tình hình gia tăng thu nhập, cải thiện mức sống của người dân trong một khoảng thời gian.

Nếu như chỉ số GNP thực tế thấp hơn tốc độ tăng dân số, thu nhập bình quân đầu người sẽ giảm.

Trên đây là những giải đáp về câu hỏi tỷ GNP là gì cũng như công thức tính và ý nghĩa của chỉ số này ở mỗi quốc gia. Hy vọng những kiến thức hữu ích này sẽ giúp cho bạn đọc.