Politically exposed person là gì? Giải đáp quy định PEP tại SÍP

Politically exposed person là gì? Đây là thuật ngữ được hiểu như thế nào? Đây là quy định mới nhất của Chính phủ đảo SIP  công bố về những thay đổi mới đối với chế độ nhập quốc tịch và được đổi tên thành chương trình đầu tư Síp và được giới hạn 700 đơn/năm.

1. Politically exposed person là gì?

Politically Exposed Persons – Được viết tắt là PEP – Quy định về những người có yếu tố chính trị. . Theo Luật định phòng chống và trấn áp hoạt động liên quan đến vấn nạn rửa tiền. PEP là một cá nhân được chỉ định nắm giữ một vị trí công quan trọng ở Síp hoặc ở một quốc gia khác trên thế giới. Quy định của PEP bao gồm cả những người thân trực tiếp với người đó và những người được cho là cộng sự thân thiết của người đó.

Politically exposed person là gì?

Politically exposed person là gì?

2. PEP nào không được quy định mới của SÍP công nhận

– Sai, PEP thường không bị loại trừ khỏi việc đăng ký và nhập tịch quốc tịch Síp, họ chỉ bị hạn chế trong một giai đoạn thời gian cụ thể. Theo các quy định mới của  ” chương trình đầu tư quốc tịch Síp ” , một người không thể đăng ký quốc tịch Síp nếu họ hoặc các thành viên trong gia đình của họ được coi là những người có liên quan đến yếu tố chính trị theo cách giải thích cho thuật ngữ PEP của Luật Phòng chống và trấn áp hoạt động rửa tiền mới quy định, trong 12 tháng trước khi nộp đơn.

Điều này có nghĩa là trong vòng 12 tháng bạn mới có thể nộp lại đơn nhập quốc tịch đảo Síp mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Ngoài ra, ngay cả một người hiện đang là PEP, khi họ ngừng làm PEP và hết 12 tháng, họ sẽ có thể nộp đơn.

3. Các đối tượng mang yếu tố chính trị được quy định trong PEP

“Các vị trí công quan trọng” được định nghĩa trong Luật PEP bao gồm những người nắm giữ ở các vị trí sau:

Lãnh đạo thuộc Nhà nước như: Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, Thứ trưởng

Các thành viên quốc hội hoặc cơ quan lập pháp của quốc gia nào đó.

Thành viên thuộc các cơ quan hành chính của một đảng chính trị

Thành viên làm việc ở tòa án tối cao, tòa án hành chính hoặc tòa án cấp cao khác mà quyết định của họ không bị áp dụng các biện pháp pháp lý khác. Ngoài ra, vẫn trừ những trường hợp ngoại lệ;

Thành viên thuộc Ban kiểm toán và Ban giám đốc ngân hàng trung ương

Đại sứ, sĩ quan, sĩ quan cấp cao nằm trong lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh;

Thành viên thuộc cơ quan hành chính, quản lý, giám sát của doanh nghiệp nhà nước;

Giám đốc, Phó Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị hoặc người giữ chức vụ tương đương trong các tổ chức quốc tế

Thị trưởng/Chủ tịch thành phố.

Lưu ý: những người nắm giữ các chức vụ ở cấp trung bình hoặc cấp thấp hơn không nằm trong danh sách trên nhé.

Politically exposed person là gì? 1

4. Ai là thân nhân của người đang giữ chức vụ quan trọng

Theo quy định của politically exposed person về nhân thân của những người đang giữ chức vụ quan trong gồm những người sau:

+ Vợ của PEP

+ Con của PEP và vợ/chồng của anh ấy/cô ấy

+ Cha mẹ của PEP

5. Ai là ” cộng sự thân thiết ” của người giữ một vị trí công quan trọng

Danh sách các cộng sự thân thiết được quy định trong PEP đó là:

– Người được biết đến là chủ sở hữu chung của một pháp nhân hoặc thỏa thuận hợp pháp tài chính kinh doanh hoặc những người có liên hệ trong bất kỳ mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ nào khác với một người có liên quan đến lĩnh vực chính trị.

– Là chủ sở hữu có lợi cuối cùng của một pháp nhân hoặc thỏa thuận hợp pháp – Có lợi ích thực tế liên quan đến người có yếu tố chính trị.

Như vậy, bất kỳ ai có có yếu tố chính trị (PEP) vẫn có thể đầu tư quốc tịch Síp theo luật mới quy định. Nếu họ đã ngừng làm PEP được hơn 12 tháng trước ngày nộp đơn.