Bảo hiểm y tế tự nguyện 2017 và những điều cần biết

Bảo hiểm y tế tự nguyện 2017 có những thay đổi gì? và cần lưu ý điều gì khi tham gia bảo hiểm ý tế tự nguyện năm 2017. Cùng chuyên mục tài chính kinh doanh đi tìm hiểu nhanh qua bài viết dưới đây nhé.

Bảo hiểm y tế tự nguyện 2017 và những điều cần biết

Theo quy định tại Điểm G tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT; Khoản 2 – Điều 3 thuộc Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với các cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Khoản 10 Điều 2 của Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Thì mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo các hộ gia đình sẽ tăng 7,438% so với quy định hiện hành.

Bảo hiểm y tế tự nguyện 2017 và những điều cần biết 1

Theo như luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung vào năm 2014 khuyến khích, vận động khuyến khích người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình với nhiều chính sách ưu đãi hơn so với quy định cũ.

Hộ gia đình khi tham gia bảo hiểm y tế bao gồm toàn bộ thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú. Khi đó người tham gia BHYT theo hộ gia đình không bao gồm người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo Khoản 1,2,3,4 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Tức là từ ngày 01/7/2017 thì Bảo hiểm y tế tự nguyện 2017 sẽ có sự thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình. Lý do là bởi mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng.

Một số thông tin quan trọng khi mua bảo hiểm y tế tự nguyện 2017

Những đối tượng được mua

Căn cứ theo như mục I số 2616/HD-BHXH về chỉ dẫn trong việc tiến hành bảo hiểm y tế tình nguyện đã quy định về đối tượng, mức đóng Hãy cùng Những phương thức để đóng BHYT TN như sau:

Tất cả mọi công dân ở nước ta không thuộc vào đối tượng phải cần tham gia gói bảo hiểm y tế bắt buộc cư trú ( lưu trú hoặc thường trú) như trên địa bàn thành phố thì đều được tham dự gói BHYT TN theo như Luật bảo hiểm y tế

Như vậy thì trừ Những đối tượng khi đã tham gia bảo hiểm bắt buộc và trẻ nhỏ trong độ tuổi dưới 6 tuổi thì mọi công dân đất nước như trên địa bàn thành phố cũng đều được tham dự vào gói BHYT TN theo như Luật của bảo hiểm y tế.

Tuy thế, để có thể dễ cho việc quản lý của bên bảo hiểm Cùng với việc mua BHYT TN cũng phải cần được thực thi theo Các hộ gia đình và cũng có nghĩa là Nếu mà các bạn ưa thích mua gói bảo hiểm này thì tất cả Những thành viên ở trong gia đình các bạn cũng phải cần mua bảo hiểm y tế và hiển nhiên là trừ Những người đang có bảo hiểm bắt buộc.

Bảo hiểm y tế tự nguyện 2017 và những điều cần biết

vị trí mua bảo hiểm y tế

Giờ đây, thì cũng có rất là nhiều vị trí bán gói bảo hiểm y tế tự nguyện, Chính vì thế các bạn cũng tất cả mua ở một trong Những vị trí dưới đây:

– Những cơ quan Bảo hiểm cộng đồng của xã/phường/thị trấn tại vị trí cư trú

– Các đại lý chuyên bán bảo hiểm cộng đồng

Những mức đóng bảo hiểm

Theo như nguyên tắc đã được quy định tại Điểm g khoản 1 Điều 2 trong Nghị định sô 105/2014/NĐ-CP thì:

Mức đóng của tất cả Những thành viên trong gia đình theo như Khoản 5 Điều 12 cải tạo và bổ sung của Luật bảo hiểm y tế là như sau: Người thứ nhất sẽ đóng bằng 4,5% mức lương cơ sổ, người thứ 2, thứ 3 và thứ 4 sẽ đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% so với mức đóng của người thứ nhất, còn từ người thứ năm trở đi thì chỉ đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Chi phí khi mau bảo bảo hiểm y tế tình nguyện vào năm 2018 dành cho hộ gia đình đối với Các thành viên chi tiết và cụ thể sẽ là như sau:

– Phí để đóng BHYT TN cho người thứ nhất sẽ là 702.000 đồng/năm;

– Phí mua BHYT TN cho người thứ hai sẽ là 492.000 đồng/năm;

– Phí mua BHYT TN cho người thứ ba là 422.000 đồng/năm;

– Phí mua BHYT TN cho người thứ tư là 351.000 đồng/ năm;

– Phí mua BHYT TN cho người thứ năm trở lên sẽ là 281.000 đồng/năm

Cũng tương tụ như với Những thành viên tiếp đến của Những hộ gia đình mà có nhiều người hơn.
Các bước mua bảo hiểm y tế tự nguyện

Những hồ sơ phải cần đạt chuẩn bị: khi đi mua gói bảo hiểm y tế tự nguyện thì người mua cần phải đạt chuẩn bị Những loại giấy tờ sau:

– Tờ khai khi tham dự BHYT

– Bản sao về giấy tờ chứng minh khi được hưởng quyền lợi cao hơn (thương binh…).

– Bản sao Sổ hộ khẩu hay là giấy đăng ký tạm cư đối với Những trường hợp tham gia theo hộ gia đình sẽ được giảm bớt mức đóng BHYT.